Algemene vergadering 2023

Op zondag 5 maart 2023 vond onze jaarlijkse algemene vergadering plaats, waar we cruciale onderwerpen en beslissingen hebben besproken die van invloed zijn op de toekomst van onze vereniging. In de nasleep van deze vergadering hebben we diverse aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat onze organisatie optimaal functioneert en volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Deze aanpassingen omvatten een hernieuwing van bepaalde mandaten, een zorgvuldige aanpassing van onze VZW-wetgeving om te voldoen aan de vereisten van 31 december 2023, en een grondige herziening van ons fokreglement om te voldoen aan de nieuwste Europese wetgeving op dit gebied. Vanwege de substantiële aard en het grote belang van deze aanpassingen zijn we verplicht twee bijzondere algemene vergaderingen bijeen te roepen, zodat alle wijzigingen in overeenstemming met de wet correct kunnen worden geïmplementeerd.

Eerste Bijzondere Algemene Vergadering – 14 mei 2023
De eerste bijzondere algemene vergadering vond plaats op zondag 14 mei 2023, in het prestigieuze Hippisch Centrum Ruiterlijk Genoegen in Oud-Turnhout. Tijdens deze vergadering hebben we diepgaand de specifieke aanpassingen en vernieuwingen besproken die we hebben doorgevoerd. Belangrijke inzichten en waardevolle feedback werden ontvangen van onze gewaardeerde leden, wat ons in staat stelde om samen de toekomst van onze vereniging vorm te geven.

Tweede Bijzondere Algemene Vergadering – 1 oktober 2023
Met groot genoegen nodigen we u uit voor de tweede bijzondere algemene vergadering, die gepland staat op zondag 1 oktober 2023. Dit evenement zal plaatsvinden in het gerenommeerde Hippisch Centrum KNHS in Ermelo, Nederland. Tijdens deze bijeenkomst zullen we verdergaan met het delen van relevante updates en belangrijke informatie met betrekking tot onze vereniging en haar koers voor de toekomst.

Uitnodiging en Volmacht
Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging voor de algemene vergadering, vergezeld van een volmachtformulier voor het geval u ervoor kiest uw stem toe te vertrouwen aan een ander lid van de EAFS. Uw betrokkenheid en inzichten zijn van onschatbare waarde voor ons, en we verwelkomen uw aanwezigheid tijdens deze bijzondere vergaderingen om samen de verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging te bevorderen.

Schrijf je in voor de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2023