Fokdoel

Het fokprogramma van het Arabo-Friese paard streeft de verbetering van het ras na. Het doel is de ontwikkeling van een polyvalent sportpaard voor diverse disciplines.

Het stamboek wordt onderverdeeld in een hoofdsectie en aanvullende sectie. De hoofdsectie schrijft voor welke bloedbegrenzingen de ingeschreven Arabo-Friezen dienen te hebben. Dit geldt voor zowel het Arabisch bloedpercentage, Fries bloedpercentage als het vreemd bloedpercentage van het door het fokprogramma aanvaarde rassen. Ook de toegelaten wit-aftekening wordt vastgelegd in het fokprogramma. Alleen de op de juiste manier doorgefokte Arabo-Friezen kunnen de basis vormen van de fokkerij. Meer informatie over de bloedpercentages en de toegelaten wit-aftekeningen is te lezen in hoofdstuk 4.

 Indien het dier niet voldoet aan de vereisten voor opname in de hoofdsectie, maar wel past binnen de rasstandaard en het fokdoel, kan het eventueel worden opgenomen in de aanvullende sectie van het stamboek. De beslissing om al dan niet opgenomen te worden in de aanvullende sectie ligt bij het bestuur van het stamboek.