De Indentificatie

1. De veulens dienen binnen het jaar na geboorte een paspoort te hebben. Een geldig paspoort is volgens de EU uitvoeringsverorderning
2015/262 en landelijke regelgevingen verplicht en dient als identificatiedocument. Dit moet het paard/veulen vergezellen bij alle vervoerop de openbare weg.  

2. Chippen en schetsen gebeurt volgens de geldende EU uitvoeringsverordening 2015/262 en deze van het land van geboorte van het veulen.

3. Als het veulen niet meer naast de moeder loopt bij het chippen en bij het laattijdig inleveren van het geboortebericht moet DNA-onderzoek volgen met de nodige extra kosten ten laste van de aanvrager van het paspoort.      

4. De eigenaar van het veulen dient het veulen verplicht  aan te geven in de betreffende  nationale database

 voor België: via www.horseID.be waar u eerst een account dient aan te maken. Voor België kunt u via de website van Horse ID onmiddellijk de betaling voor opname in de nationale databank regelen. De papieren versie bestaat nog steeds maar deze versie kost meer.                                                

 * voor Duitsland: de  HIT-Daten bank

* voor Frankrijk: SIRE via AFCAF

* voor Nederland: Nationale databank (RVO), melden aan het EAFS stamboek.  

5. Duplicaten: om een duplicaat dekbewijs of een stamboek afstammingsbewijs  of duplicaat paspoort te verkrijgen moet het verlies ervan schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) gemeld worden aan het stamboek. In het nieuwe paspoort en in andere nieuwe documenten ter vervanging van verloren documenten wordt “duplicaat” vermeld. 

Duplicaten kunnen alleen opgemaakt worden volgens de voorschriften van de EU uitvoeringsverordening 2015/262  en worden verstrekt aan de geldende tarieven.                                                                                                                     

Een duplicaat paspoort  wordt uitgereikt wanneer het originele paspoort verloren is geraakt en de identiteit van het paard bewezen kan worden.